ราคาแพคเกจเว็บโฮสติ้ง PDF พิมพ์ อีเมล

 

Hosting Plan

 

ชื่อ Package

 

 

Plan 1

 

 

Plan 2

 

 

Plan 3

 

 

Plan 4

 

พื้นที่ Hosting (Disk Space)

            พื้นที่ 5 GB             พื้นที่ 10 GB             พื้นที่ 20GB             พื้นที่ 50 GB

Datatransfer/เดือน

            25 GB             50 GB             100 GB             250 GB

การแบ่งโดเมน

            5 โดเมนเนม             10 โดเมนเนม             20 โดเมนเนม             50 โดเมนเนม

จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)

            5 ฐานข้อมูล             10 ฐานข้อมูล             20 ฐานข้อมูล             50 ฐานข้อมูล

อัตราค่าบริการต่อปี

      499 บาท

      999 บาท

     1999 บาท

    4999 บาท

 

สั่งซื้อบริการ

 สั่งซื้อบริการ

 สั่งซื้อบริการ สั่งซื้อบริการ

จำนวน FTP Account

          5 ftp account          10 ftp account
        20 ftp account
       50 ftp account

 จำนวนอีเมล์ (Account)

       50 e-mail account      100 e-mail account      200 e-mail account      500 e-mail account

 การสร้าง Sub Domain

             ไม่จำกัด               ไม่จำกัด               ไม่จำกัด              ไม่จำกัด

 เช็ค E-mail ผ่าน Outlook

                check                  check                  check                  check

 เช็ค E-mail ผ่าน Webmail

                check                  check                  check                  check

 ภาษาโปรแกรมที่รองรับ

                                     HTM, HTML, PHP4/PHP5, Perl, CGI, SSI, JavaScript, CSS

 Control Panel

         Direct Admin          Direct Admin        Direct Admin          Direct Admin

 การ Backup ของ Server

                check                  check                  check                  check

 สามารถn Backup ด้วยตนเอง

                check                  check                  check                  check

 Site Statistic

                check                  check                  check                  check

 Website Monitoring

                check                  check                  check                  check

 อัตราค่าบริการต่อปี

   499 บาท

   999 บาท

 1999 บาท

 4999 บาท

 สั่งซื้อบริการ  สั่งซื้อบริการ  สั่งซื้อบริการ
 สั่งซื้อบริการ
 
 

banner

{alt}