อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2013 01:36

วงจรชีวิตโดเมนเนม (Domain Name Life Cycle)

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วงจรชีวิตโดเมนเนม (Domain Name Life Cycle)

วงจรชีวิตของโดเมนเนม แสดงรายละเอียดต่างๆ ของโดเมนเนม รวมทั้งวันที่เริ่มจดโดเมนเนม วันที่หมดอายุโดเมน โดเมนสถานะใดบ้างที่เราสามารถจดได้

 

รายละเอียดสถานะโดเมนเนม

   1. เริ่มจาก สถานะ Available   สถานะนี้ คือ โดเมนเนมนี้ยังว่างอยู่ คุณสามารถจดโดเมนเนมชื่อนี้ได้ (โดเมนว่าง)

 

   2. สถานะ Active (1-10 years)   สถานะนี้ คือโดเมนนี้ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดเมนนี้ได้จดทะเบียนแล้ว หรือสถานะไม่ว่าง ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถจดโดเมนชื่อซ้ำกับโดเมนของคุณได้ โดยช่วงสถานะนี้จะมีช่วงเวลา ตลอดอายุของโดเมนที่คุณได้จดทะเบียนโดเมนเท่ากับจำนวนปีที่คุณจดทะเบียน ซึ่งสามารถจดได้สูงสุด 10 ปี และการต่ออายุโดเมน ก็ควรต่ออายุในช่วงสถานะนี้ ก็คือต่ออายุก่อนหมดอายุ (จดทะเบียนโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว)

 

   3. สถานะ Expired (1-45 days)   สถานะนี้ คือ เมื่อครบกำหนดเวลาที่จดโดเมนไว้ แล้วยังไม่ได้ต่ออายุ โดเมนเนมของคุณก็จะหมดอายุ ในช่วงนี้ทั้ง เว็บไซต์และอีเมล์โฮสติ้งของคุณ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แต่คุณสามารถที่จะต่ออายุได้ภายในเวลาประมาณ 45 วัน หรือแล้วแต่ Registra จะกำหนด หลังต่ออายุแล้วจะต้องรอ 48 ชม. เพื่อให้โดเมนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและเริ่มต้นใช้พื้นที่ได้อีกครั้ง
    หมายเหตุ แต่ก่อนหมดอายุ ทางเราจะมีอีเมล์ไปแจ้งให้ยังเจ้าของโดเมนทราบวันหมดอายุของโดเมน เพราะฉะนั้น อีเมล์ที่ท่านใช้ในการจดโดเมน ควรเป็นอีเมล์ที่ใช้จริงอยู่เป็นประจำ หรือหากมีการเปลี่ยนอีเมลใหม่ ควรแจ้งให้กับผู้จดโดเมนให้ท่าน แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย โดยท่านสามารถดูอีเมล์เจ้าของโดเมนได้ที่ whois.domaintools.com (ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งให้ปกปิดข้อมูลเจ้าของโดเมน)

 

   4. สถานะ Redemption Period (30 days)    สถานะนี้ คือ เมื่อโดเมนหมดอายุแล้ว ไม่ทำการต่ออายุภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 45วัน) โดยข้อมูลต่างๆ ที่จดทะเบียนไว้กับ Registra จะถูกลบออกไป แต่เจ้าของโดเมนเดิมยังสามารถต่ออายุได้ โดยที่โดเมนเนมจะถูกยึดโดยนายทะเบียน เป็นเวลาภายใน 30 วัน หากต้องการต่อทะเบียนโดเมนเนมในช่วงนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,400 บาท โดยเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุโดเมนเนมที่แพงมาก

 

   5. สถานะ Pending Delete (5 days)   สถานะนี้ คือ เมื่อผ่านสถานะ Redemption Period จะเป็นสถานะ Pending Delete ช่วงนี้จะใช้เวลา 5 วัน โดเมนของคุณจะถูกลบออกจากระบบ และ จะกลับไปอยู่ใน Available ซึ่ง คุณ และคนอื่นๆ ก็สามารถจดโดเมนนี้ได้ตามปกติ แต่จะมีความเสี่ยงตรงที่ ถ้าหากชื่อโดเมนเนมเป็นที่ต้องการของตลาดอาจถูกแย่งซื้อเพื่อเกร็งกำไร แต่ยังมีโอกาสที่จะจดโดเมนใหม่ได้เช่นกัน

อ่าน 27460 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2013 01:51
 

banner

{alt}